SadAngel

14 tekstów – auto­rem jest Sa­dAn­gel.

...bo szczęście to prze­cież krótkie chwi­le w życiu... 

myśl

...Kochaj mnie wte­dy, kiedy naj­mniej na to zasługu­je, bo wte­dy pot­rze­buję te­go najbardziej... 

myśl
zebrała 11 fiszek

...oni nig­dy nie wra­cają...je­dyne co po­zos­ta­je to... ZAPOMNIEĆ... 

myśl

...praw­dzi­wie kocha się tyl­ko wte­dy, kiedy się nie wie dlaczego... 

myśl
zebrała 3 fiszki

...sztuką jest nie szu­kając nig­dy siebie, na no­wo się odnajdywać... 

myśl

...zaw­sze ra­zem, wie­cznie osobno...
...da­leko myśla­mi, blis­ko sercem... 

myśl

...Boże proszę wy­maż wszys­tkie wspomnienia... 

myśl
zebrała 1 fiszkę

...szczęście to nie tyl­ko to co los da­je, ale i to cze­go nie odbiera... 

myśl
zebrała 1 fiszkę

...kiedyś mo­je ser­ce było zam­knięte na kłódke...
...ktoś pu­kał, lecz nikt nie otworzył...
...te­raz tak bar­dzo pot­rze­buje miłosci...
...nikt nie przychodzi...... 

myśl

...cze­mu nic nie jest ta­kie proste...
cze­mu nic nie jest al­bo czar­ne al­bo białe...
cze­mu każdy dzień przy­nosi ty­le bólu, cierpienia,
roz­cza­rowa­nia, tęskno­ty i tej cho­ler­nej złości na wszys­tko dookała... 

myśl
zebrała 1 fiszkę
SadAngel

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Aktywność